ภาษารัสเซีย กับ แกรมมาร์ที่ต้องทำใจ

Last updated: 6 ก.พ. 2562  |  2091 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาษารัสเซีย กับ แกรมมาร์ที่ต้องทำใจ

ภาษารัสเซีย กับ แกรมมาร์ที่ต้องทำใจ

ภาษารัสเซีย เป็นหนึ่งในสิบภาษาที่มีผู้ ใช้มากที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่ งในภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มที ่ยากที่สุดในโลกเช่นกัน ด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ ทำให้ในปัจจุบันภาษารัสเซีย เป็นที่สนใจของบรรดานักศึกษ าและบุคคลทั่วไปในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น บางคนคงเคยได้ยินกิตติศัพท์ ความยากของภาษานี้กันมาบ้าง  ส่วนบางคนที่ตัดสินใจเรียนไ ปแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามั นยากกลับตัวกลับใจไม่ทันแล้วก็มี(อย ่างน้อยๆ ก็ผู้เขียนนี่แหละ....เฮ่อๆ ) ในนี้จะขอลองยกตัวอย่างการใ ช้ภาษารัสเซียที่สะท้อนให้เ ห็นถึงความยากให้ผู้อ่านได้ เห็น จะได้รู้ว่าเหตุใดคนที่เรีย นภาษานี้เค้าถึงบอกว่ามันยา กกัน เผื่อว่าใครกำลังจะเรียนภาษ ารัสเซียหรือสนใจจะเรียนในอ นาคตจะได้ทำใจซะแต่เนิ่นๆ.. .เฮ่อๆ

อ่ะ...มาเริ่มกันเลย....สมม ุติว่าข้างหน้าเราเป็นโต๊ะก ็แล้วกัน บนโต๊ะมีแก้วกับส้อม ในภาษารัสเซีย แก้วจะใช้คำว่า ตั้งอยู่ (стоить) บนโต๊ะ ส่วนส้อมภาษารัสเซียจะใช้คำ ว่า วางนอน (лежать) อยู่บนโต๊ะ แต่ถ้าเราเสียบส้อมไว้ที่โต ๊ะ ภาษารัสเซียจะบอกว่า ส้อมตั้งอยู่ (стоить) โอเค....ถ้างั้นเรามาสรุปจา กตัวอย่างนี้ว่า เราจะใช้คำว่าตั้งกับสิ่งขอ งที่มีลักษณะแนวตั้ง และใช้คำว่านอนเมื่อสิ่งของ อยู่ในลักษณะแนวระนาบ 

เอาใหม่....งั้นเราเอาจานกั บกระทะไปวางบนโต๊ะ ของทั้งสองอย่างมีแนวระนาบ แต่คนรัสเซียกลับใช้คำกับพว กมันว่า ตั้งอยู่ (стоить) ในขณะที่มันควรจะใช้คำว่า วางนอนอยู่ (лежать) แต่ถ้าเราเอาจานไปวางไว้ในก ระทะ คนรัสเซียจะบอกว่าจานวางนอน อยู่ (лежать) ในกระทะ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ตอนที่มันอยู ่บนโต๊ะ มันใช้กริยาว่า ตั้งอยู่ (стоить) แท้ๆ งงไม๊ล่ะ
โอเค...งั้นเราสรุปใหม่ว่า ของที่พร้อมใช้งานเราจะใช้ค ำว่า ตั้งอยู่(стоить) กับมันละกัน ย้อนกลับไปดูเรื่องส้อมบนโต ๊ะ....อ้าว...ก็สรุปอย่างนั ้นไม่ได้อีก เพราะก่อนหน้านี้ไอ้ส้อมที่ อยู่บนโต๊ะมันก็พร้อมใช้งาน เหมือนกันแต่คนรัสเซียดันใช ้คำว่า วางนอนอยู่ (лежать) 

คราวนี้สมมุติว่ามีแมวปีนขึ ้นไปบนโต๊ะ ไอ้แมวตัวนี้ในภาษารัสเซีย มันสามารถที่จะ ยืน (หรือในความหมาย ตั้ง นั้นแหละ) นอน และนั่งได้ทั้งหมด ถ้าเรายึดตามกฎของแนวระนาบแ ละแนวตั้งที่มีอยู่ ส่วนที่เพิ่มมาใหม่ก็คือ นั่ง ซึ่งถือเป็นลักษณะของการใช้ ก้น

คราวนี้ดันมีนกตัวนึงบินไปเ กาะบนโต๊ะ คนรัสเซียจะบอกว่านกนั่ง(си деть)อยู่บนโต๊ะ เฮ้ย.... คนรัสเซียใช้คำว่านั่งกับนก  ทั้งๆที่มันใช้เท้าสองข้างย ืนอยู่บนโต๊ะซะงั้น แต่เวลาแมวนั่งมันดันต้องใช ้ตูด ถ้าอย่างนั้นจะไปสรุปว่า การใช้ก้น คือการนั่งตามตรรกะที่เราวา งไว้ก็ไม่ได้ซะแล้วสิ แล้วถ้าเราเอาเจ้านกตัวนั้น ออกไป แล้วทำหุ่นไล่กามาตังนึง ภาษารัสเซียจะใช้คำว่า ยืน กับหุ่นไล่กาที่อยู่บนโต๊ะ งั้นเราสรุปว่าการนั่ง เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชี วิตใช่ไม๊ คำตอบคือไม่ใช่ เพราะคนรัสเซียก็ใช้คำว่า นั่ง กับรองเท้าบูทที่สวมอยู่ที่ เท้าเหมือนกัน ทั้งๆ ที่มันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแ ละไม่มีตูด แค่นี้เข้าใจหรือยังว่าภาษา รัสเซียมันยากยังไง เพราะอีแค่จะบอกว่า อะไรมันตั้งอยู่ วางนอนอยู่ หรือนั่งอยู่ แค่สามคำนี้มันยังทำให้เราม ึนไปหลายตลบ แล้วต้องมานั่งทบทวนว่า กฎของภาษารัสเซียจริงๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่ 

บางคนที่เรียนภาษารัสเซียคิ ดว่า ไปถามหลักแกรมมาร์กับเจ้าขอ งภาษาน่าจะได้คำตอบ แต่เปล่าเลยอย่าได้ไปถามให้ เสียเวลา เพราะคนรัสเซียที่คุณรู้จัก อย่างดีเค้าก็บอกคุณได้แค่ว ่าใช้อะไรถึงจะถูกต้องและอะ ไรที่ไม่ถูกต้อง แต่อย่าได้ไปเสียเวลาถามว่า  “ทำไม” หรือให้เค้าสรุปหลักเกณฑ์อะ ไรให้คุณ เพราะเค้าเองก็ไม่รู้เหมือน กันกับคุณนั่นแหละ

ส่วนตัวผู้เขียนแล้วมองว่า ภาษารัสเซียเป็นภาษาที่ยากก ็จริง แต่ก็มีเสน่ห์ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยคำที ่มีซะมากซะเหลือคณานับ เอาตัวอย่างง่ายๆ เช่นการเรียกชื่อ ภาษารัสเซียมีความโรแมนติก คนรัสเซียมีความสามารถทำชื่ อชื่อหนึ่งให้มีความน่ารัก ความกระจุ๋มกระจิ๋ม อ่อนโยน โดยการสร้างชื่อใหม่จากชื่อ เดิมได้อีกหลายสิบชื่อ มากไปกว่านั้นการเรียกชื่อท ี่ตั้งขึ้นใหม่ยังสะท้อนให้ เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกและความสัมพันธ์ร ะหว่างคนที่เรียกกับคนที่ถู กเรียกอีกด้วย ลองยกตัวอย่างชื่อสาวรัสเซี ยโหลๆ มาชื่อนึง เช่น มาเรีย (Мария) คนรัสเซียที่สนิทหรือคนรักส ามารถเรียกผู้หญิงที่ชื่อนี ้ในแบบที่ไพเราะได้มากมาย เช่น Марийка, Мариша, Марья, Мара, Маруля, Муля, Маруся, Муся, Мася, Масята, Марюта, Марюха, Марюша, Муша, Маня, Манюня, Манюра, Манюша, Манятка, Мака, Маша, Машаня, Машуля, Машука, Машуня, Муня, Машура, Мура, Шура, Машара, Мута, Машута, Моря 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหน ึ่งเท่านั้น และไม่ใช่เพียงแค่ชื่อนี้ชื ่อเดียวเท่านั้นที่มีชื่อเร ียกแบบเพราะๆ ได้เยอะขนาดนี้ ชื่อทุกชื่อในภาษารัสเซียล้ วนสามารถทำได้ทั้งสิ้น และไม่ได้จำกัดเพียงแค่ชื่อ คนเท่านั้น คำนามทุกคำ คนรัสเซียสามารถสร้างคำใหม่ ที่ฟังแล้วดูเพราะ น่ารัก ได้ทั้งสิ้น สำหรับชาวรัสเซียแล้วภาษาไม ่ใช่ข้อจำกัดสำหรับการเรียก ชื่อ เชื่อเหอะว่าหากคุณมีเพื่อน ชาวรัสเซีย แล้วเค้าสนิทกับคุณเมื่อไหร ่ เค้าพร้อมที่จะตั้งชื่อให้ค ุณใหม่แทนชื่อเล่นหรือชื่อจ ริงของคุณในแบบที่เค้าคิดว่ ามันฟังแล้วเพราะหรือน่ารัก ได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงอย่าได้แปลกใจว่า เหตุใดคนรัสเซียจึงเรียกชื่ อคนๆ เดียวกัน ในแบบที่แตกต่างกันได้มากมา ยนัก

ภายใต้ความยาก ภาษารัสเซียกลับก็มีความชัด เจนในภาษา ยกอีกซักตัวอย่าง เช่นคำว่า ไป คนไทยเราจะเดินไป จะขี่รถไป เราก็ใช้คำว่า ไป ในขณะที่ภาษารัสเซียคำหนึ่ง คำสามารถแสดงให้เห็นถึงความ หมายว่า ไปแบบไหน เดินไปหรือนั่งรถไป ไปใกล้หรือไกล หรือแม้แต่ระบุได้ว่าไปแล้ว กลับมาไม๊หรือไปแล้วไปลับไม ่กลับมาอีกด้วย ในขณะที่คนไทยที่เรียนภาษาร ัสเซียบอกว่า คำว่า ไป ในภาษารัสเซียมันมีเยอะซะเห ลือเกินจนจำแทบไม่หมด แต่คนรัสเซียที่เรียนภาษาไท ยกลับพูดต่างกัน พวกเค้ากลับบอกว่าภาษาไทยเร ามีน้อยเกินกว่าที่เค้าจะระ บุความชัดเจนในความหมายได้ ทำให้พวกเค้าสื่อความหมายขอ งคำว่า “ไป” ไม่ได้ดั่งใจ.....

ภาษารัสเซียไม่ว่าจะเป็นการ พูด การเขียน หรือการอ่าน ล้วนมีความยากในทุกด้าน ภาษารัสเซียก็มีกฎแกรมมาร์เ หมือนภาษาอื่นก็จริง แต่ดูเหมือนว่าข้อยกเว้นมีม ากกว่ากฎ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนที่เร ียนจะต้องอาศัยการจำ และไม่เพียงแต่ต่างชาติเท่า นั้นที่ใช้ผิด ชาวรัสเซียเองก็ยังใช้ภาษาต นเองได้ไม่ถูกต้องเช่นกัน ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็ นภาษารัสเซียหรือภาษาใดก็ตา ม เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกัง วลหรืออายว่าจะใช้ผิด เพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นได ้เสมอแม้แต่คนที่ใช้ภาษานั้ นเป็นภาษาแม่ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการเ รียนรู้จากความผิดพลาด และนำไปปรับปรุงแก้ไข.....ส ำหรับภาษารัสเซียก็คงเหมือน กับบุคลิกของคนรัสเซียที่เข ้าใจยาก.....แต่ถ้าได้สัมผั สกับมันแล้วคุณจะเข้าใจและไ ด้เห็นถึงเสน่ห์ของมันอย่าง แน่นอน

เรียบเรียงโดย  ดำอมชมพู

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้