ภาษารัสเซีย และมารยาทในการคุยโทรศัพท์ 

Last updated: 6 ก.พ. 2562  |  1567 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ภาษารัสเซีย และมารยาทในการคุยโทรศัพท์ 

ภาษารัสเซีย และมารยาทในการคุยโทรศัพท์ 

การสนทนาโดยใช้โทรศัพท์ กับการสนทนาแบบเจอกันจริงๆม ีความแตกต่างกันอยู่มาก ไม่เพียงแต่ในภาษาต่างประเท ศเท่านั้นที่เกิดความคลาดเค ลื่อนของความหมายและการสื่อ สารระหว่างการโทรศัพท์ แม้แต่ภาษาไทยที่เป็นภาษาแม ่เราเองบางทีก็ยังเข้าใจกัน ผิดเลย ทั้งนี้เพราะคุณไม่สามารถมอ งเห็นอากัปกริยาของคู่สนทนา ได้เหมือนกับการพบกันจริง ดังนั้นแน่นอนว่าในขณะที่เร าคุยโทรศัพท์ เราจะต้องอาศัยทักษะของการฟังและจ ับใจความล้วนๆ 

วันนี้เราจะลองมาเรียนรู้ปร ะโยคสนทนาพื้นๆ ที่คนรัสเซียเค้าใช้กันในกา รสนทนาทางโทรศัพท์กัน เผื่อว่าวันไหนถึงคราวคับขั นต้องพูดเป็นภาษารัสเซียขึ้ นมาจะได้พอคุ้นๆ บ้าง …….

มาเริ่มกันตั้งแต่ยกหูโทรศั พท์เลยละกัน หลังจากที่คุณโทรติดปุ๊บ คุณอย่าเพิ่งไปเริ่มพูดสิ่ง ที่คุณอยากพูดทันทีหลังจากท ี่ได้ยินเสียงปลายสายรับโทร ศัพท์ ตามมารยาทแล้ว (คิดว่าชาติไหนในโลกก็คงเหม ือนกัน) คุณควรจะแนะนำตัวเองสักนิดว ่าคุณเป็นใคร หรือถ้าโทรในนามบริษัทก็จาก บริษัทไหน โดยประโยคนี้ชาวรัสเซียมักจ ะพูดว่า 

Вас беспокоит (วาส เบสปาโกอิท) + ชื่อของเรา เช่น Вас беспокоит Сомчай. (วาส เบสปาโกอิท สมชาย) ซึ่งเป็นไทยตรงๆ คือ นี่สมชายกำลังรบกวนคุณอยู่น ะครับ ปกติคนไทยในการคุยโทรศัพท์ค งไม่พูดกันแบบนี้ แต่ในภาษารัสเซียคำกริยา беспокоить จะมีความหมายว่า กังวล หรือ รบกวน เพราะในการโทรหาใครสักคน มันก็คือการไปรบกวนเวลาของเ ขา หรือไปทำให้เขาเป็นกังวลถึง เสียงเรียกจากโทรศัพท์ ดังนั้น ชาวรัสเซียจึงใช้คำกริยานี้ ในประโยคต้นๆ ของการพูดคุยทางโทรศัพท์ หรือหลังจากคำทักทาย เช่น สวัสดี 


ในกรณีที่คุณโทรศัพท์หาใครซ ักคนในนามของบริษัท คุณก็ควรแนะนำว่าคุณมาจากบร ิษัทไหน จากนั้นคุณก็แนะนำตัวเองว่า คุณเป็นใคร โดยใช้ประโยคว่า Меня зовут (มินยา ซาวุท) + ชื่อคุณ หรือ Я представитель компании (ยา ปริสตาวิเตล กัมปานิอี) + ชื่อบริษัท หรือถ้าเป็นคนรัสเซียเค้าก็ จะแนะนำตนเองโดยใช้นามสกุลซ ึ่งจะสุภาพกว่าและจำแนกคนได ้ดีกว่าการใช้ชื่อ เพราะชื่อชาวรัสเซียอย่างที ่รู้ๆ ว่ามันไม่ได้หลากหลายแบบชื่ อคนไทยเรา ในการแนะนำตัวเองด้วยการใช้ นามสกุล เค้าจะใช้ประโยคว่า Моя фамилия (มายา ฟามิลียา) + นามสกุล ซึ่งแปลว่า นามสกุลผม (ฉัน) คือ ........

หลังจากนั้น คุณก็บอกความต้องการของคุณใ นการคุยโทรศัพท์ว่าคุณต้องก ารอะไร เช่นหากว่าคุณต้องการคุยกับ ใครคนใดคนหนึ่ง ก็ให้ใช้ประโยคว่า Могу я поговорить с (มากู ยา ปากาวาริท เสอะ) + ชื่อหรือนามสกุลของคนที่เรา ต้องการคุยด้วย หรืออาจจะใช้ประโยคอื่นๆ เช่น
Я хотел бы узнать... (ยา คฮาเทล บึย อุสนัท.......) ผมอยากรู้ว่า..........
Вы не могли бы дать информацию... (วึย เนีย มักลี่ บึย ดัท อินฟอร์มาสิยู............. ) ไม่ทราบว่าคุณจะสามารถให้ข้ อมูล...................... ........

ถ้าเราเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์แ ล้วต้องการทราบชื่อของคนที่ โทรมา เราก็จะใช้ประโยคว่า Могу я спросить, кто звонит? (มากู ยา สปราสิท คโต สโวนิท) ที่แปลว่า ขอทราบได้ไหมครับ (คะ) ว่าใครโทรมา

ถ้าคนที่เราโทรไปหาเค้าไม่อ ยู่ คนที่รับโทรศัพท์ก็อาจบอกเร ากลับมาว่า Он (она) сегодня не в офисе. โอน (อะน่า สิโวดเนีย เนีย เวอะ ออฟฟิเสี่ย) (วันนี้เขา (หล่อน) ไม่อยู่ที่ออฟฟิส) หรืออาจจะตอบด้วยประโยคอื่น ๆ เช่น 

Он (она) болеет /โอน (อะน่า) บาเลเย็ท / เขา (หล่อน) ป่วย 
Он (она) на совещании. / โอน (อะน่า) นา ซาวีชานีอี / เขา (หล่อน) กำลังประชุมอยู่ 
Он (она) в отпуске /โอน (อะน่า) เวอะ ออทปุสเกี่ย /เขา (หล่อน) ลาพักร้อน

หรือจะบอกว่า เขากำลังติดสายอยู่ สายยังไม่ว่าง ก็บอกว่า Извините, но линия занята. (อิสวินิเตี่ย โน ลีนิยา ซันยิตา)

หลังจากได้ยินประโยคนี้ คนที่รับโทรศัพท์ก็อาจจะถาม เรากลับมาว่า คุณอยากฝากข้อความอะไรถึงเข าไหม ด้วยการถามว่า Не хотели бы вы оставить сообщение? (เนีย คฮาเทล ลิ บึย วึย อัสตาวิท สาบเชนิเย่ )
ถ้าคุณไม่อยากฝากอะไรมาก แค่อยากให้เขาโทรกลับหาคุณ คุณก็บอกไปว่า Не могли бы вы попросить (его / её) перезвонить мне? (เนีย มักลี่ ลึย วึย ปะปราสิท (ยีโว / ยีโย) ปิรีสโวนิท มเนีย) รบกวนคุณช่วยบอกให้ (เขา / หล่อน) โทรกลับหาผม ฉัน ได้ไหมครับ/ คะ

คนรับโทรศัพท์เพื่อความแน่ใ จก็อาจถามย้ำว่าคนที่คุณต้อ งการให้โทรกลับเค้ามีเบอร์โ ทรศัพท์ของคุณไม๊ ด้วยคำถามว่า У него (неё) есть ваш номер? อุ นีโว (นีโย) เย็สต์ วาช โนเมร /  เขา (หล่อน) มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณไม๊คะ ครับ 

แต่ถ้าคนรับโทรศัพท์เค้าไม่ ได้เสนอให้คุณฝากข้อความ คุณก็ถามเองได้เลยด้วยประโย คว่า Я могу оставить сообщение? ( ยา มากู อัสตาวิท สาบเชนิเย่) ผม ฉัน ขอฝากข้อความถึงเค้าหน่อยได ้ไหมครับ คะ
ถ้าคนรับโทรศัพท์เค้าคำตอบร ับว่า Да, конечно. (ดา กาเนชน่า) ก็จะหมายความว่า ได้สิคะ ได้สิครับ แล้วคุณค่อยฝากข้อความอะไรก ็ว่าไป 

ในระหว่างการคุยโทรศัพท์ ควรหลีกเลี่ยงประโยค เช่น Я не знаю (ยา เนีย สนายู) ซึ่งแปลว่า ฉันไม่รู้ โดยอาจจะใช้ประโยคแทนที่ดูไ ม่เป็นการปฏิเสธแบบตรงๆ เช่น Мне нужно уточнить…. (มเนีย นูชน่า อุตัชนิท) ฉันต้องไปถามเพื่อความแน่ใจ ก่อน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเต ็มใจในการตอบคำถามมากกว่า และเพื่อให้การสนทนาทางโทรศ ัพท์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรจะ วางแผนการพูดคุยล่วงหน้า คุณควรตอบคำถามตัวเองให้ได้ ว่าคุณโทรไปหาเค้าทำไม และสิ่งที่คุณต้องการจากเขา คืออะไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณลด ความรู้สึกประหม่าในการสนทน า และยังจะช่วยให้คุณได้รับสิ ่งที่คุณต้องการจากการสนทนา ทางโทรศัพท์ได้อย่างครบถ้วน อีกด้วย!!!

---- ดำอมชมพู ------

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้