39 ข้อที่ควรรู้ไว้....ก่อนไปรัสเซีย

Last updated: 6 ก.พ. 2562  |  773 จำนวนผู้เข้าชม  | 

39 ข้อที่ควรรู้ไว้....ก่อนไปรัสเซีย

39 ข้อที่ควรรู้ไว้....ก่อนไปร ัสเซีย
ทั้งหมดนี้รัสเซียในมุมมองข องชาวต่างชาติ ส่วนข้อที่ 40 ใครที่อยู่รัสเซียอยากเติมอ ะไร เติมเอาเอง......หึๆ

1. หากคุณนั่นอยู่อยู่บนโต๊ะอา หารในห้องครัวของชาวรัสเซีย พร้อมกับบอร์ช ขนมปัง วอดก้า และการสนทนาที่สนุกสนาน จงเตรียมตัวได้เลยว่าคืนนั้ นคุณต้องนั่งอีกยาว

2. ตามเมืองต่างๆ ในรัสเซียเต็มไปด้วยอนุสาวร ีย์เกี่ยวกับสงคราม ทหารผ่านศึก สงครามที่หนึ่งในสามของประช ากรเสียชีวิตลงไม่อาจทำให้ช าวรัสเซียที่เป็นชนรุ่นหลัง ลืมไปได้ ขณะที่ชาวรัสเซียเองก็ไม่เข ้าใจต่างชาติว่าเพราะอะไรทำ ไมเราในฐานะต่างชาติจึงให้ค วามสำคัญกับผู้ที่ต่อสู้เพื ่อชาติในช่วงสงครามน้อยจัง

3. หากชาวรัสเซียเชิญคุณไปเที่ ยวที่บ้าน อย่าลืมนำเอาของติดไม้ติดมื อไปด้วย เช่น ขนม ของหวาน ดอกไม้ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พยายามอย่าปฏิเสธการเชิญ เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะทำให ้คุณได้เห็นตัวตนที่แท้จริง ของเขา

4. จงจำไว้ว่า วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล และคุณก็จะต้องให้ของขวัญกั บบรรดาผู้หญิงที่คุณต้องพบเ จอในวันนั้น หากคุณทำงานที่รัสเซีย หรือต้องพบเจอกับชาวรัสเซีย  อย่าลืมให้ของขวัญหรืออวยพร ในวันนั้นเป็นอันขาด

5. ชาวรัสเซียตั้งแต่ครึ่งเดือ นหลังของเดือนธันวาคม ครึ่งเดือนแรกของมกราคม และครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคม มันเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาล ในการจะทำอะไรช่วงนี้จงวางแ ผนให้ดี และจงเตรียมพร้อมว่าในช่วงเ หล่านี้หลายคนไม่มามทำงาน และมันก็เป็นช่วงเวลาที่แย่ ที่สุดในการจะนัดใครทำอะไรส ักอย่าง

6. อย่าลืมว่าเทศกาลส่วนหนึ่งข องชาวรัสเซียยังคงยึดถือตาม ปฏิธินจูเลียน เช่น ปีใหม่ และคริสต์มาส

7. เมื่อเข้าบ้านชาวรัสเซียแล้ วต้องถอดรองเท้า บางครั้งเจ้าของบ้านจะนำเอา รองเท้าอยู่บ้านมาให้คุณใส่  ห้ามสวมรองเท้าเดินในบ้าน

8. ชาวรัสเซียชอบอ่านหนังสือมา กกว่าคนไทยหลายเท่านัก ทั้งคนจนคนรวยเมื่อเข้าไปใน รถไฟใต้ดินแล้วจะล้วงเอาหนั งสือหรือวารสารหรือสมาร์ทโฟ นออกมาอ่านอะไรสักอย่างทันท ี

9. ชาวรัสเซียผู้หญิงเมื่อเข้า ไปในโบสถ์จะต้องสวมผ้าคลุมผ ม และแต่งกายมิดชิด
10. การดีดนิ้วที่คอ ให้ความหมายว่า ใครสักคนได้ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มา หรือกำลังจะดื่ม

11. ห้ามหัวเราะหรือพูดด้วยภาษา ต่างชาติเสียงดังในสถานที่ส าธารณะ

12. หากชาวรัสเซียเชิญคุณไปที่บ ้านเพื่อทานอาหารเย็น จงอย่าแพลนอะไรหลังจากนั้น เพราะคุณอาจจะต้องอยู่อีกยา ว

13. ชาวรัสเซียชอบการตกปลา หากคุณชอบตกปลาหรือล่าสัตว์  คุณเข้ากับพวกเขาได้แน่นอน

14. ชาวรัสเซียส่วนหนึ่งเดินทาง ไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากา ศที่เรียกว่า ดาช่า ในฤดูร้อน โดยที่นั่นจะปลูกมันฝรั่ง พืชผัก ผลไม้เอาไว้ อาหารปิกนิกที่นั่นมักเป็นอ าหารปิ้งย่างที่เรียกว่า ชาชลึก โดยหน้าที่นี้ถือเป็นหน้าที ่ของผู้ชาย 

15. ชาวรัสเซียดูโทรทัศน์ แต่ไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขา ดูหรืออ่าน ชาวรัสเซียเชื่อว่าข้อมูลที ่แท้จริงส่วนหนึ่งถูกควบคุม ไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณช น แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะก็เป็นแบบนี้มาแต่ไหนแ ต่ไร และจะว่าไปตัวเลือกอื่นก็ไม ่มี

16. ชาวรัสเซียชอบการเดินทางแม้ จะเป็นในช่วงฤดูหนาวก็ตาม ตามใจกลางเมืองมอสโกและเมือ งอื่นๆ เต็มไปด้วยผู้คน

17. ชาวรัสเซียชอบทานไอศกรีม แม้จะเป็นช่วงเวลาที่หนาวที ่สุดของปีก็ตาม

18. ชาวรัสเซียที่มีเงินนิยมซื้ อบ้านที่ลอนดอน สเปน ไซปรัส และฝรั่งเศส

19. ชาวรัสเซียที่เดินทางไปต่าง ประเทศ 2-3 ครั้งต่อปี จัดได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะระ ดับกลาง

20. าวรัสเซียส่วนมากต่อต้านการ รักร่วมเพศ ต่อต้านคลับเกย์ และการแสดงออกอย่างเปิดเผยต ่อสังคม

21. ขณะทักทายอย่าจับมือกับชาวร ัสเซียขณะสวมถุงมือ เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียร ติ

22. ชาวรัสเซียแยกผู้มีอำนาจออก จากคำว่าประชาชน ประชาชนคือประชนชน และผู้มีอำนาจก็คือผู้มีอำน าจ

23. ชาวรัสเซียนิยมชวนแขกไปบ้าน  หรือดาช่า แต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงปก ติแล้วควรจะต้องแจ้งให้กับเ จ้าของบ้านทราบล่วงหน้า

24. ชาวรัสเซียไม่ชอบคุยกับคนแป ลกหน้า ไม่ว่าจะเป็นบนถนน หรือในรถไฟใต้ดิน

25. ขณะไปดูคอนเสริตหรือละคร เสื้อกันหนาวและหมวกจะต้องถ อดเก็บไว้ในที่เฉพาะที่จัดเ ตรียมไว้ หากที่นั่นไม่มีการเรียกเก็ บเงิน นิยมให้ทิปกับคนที่ช่วยเก็บ เสื้อผ้าเหล่านั้นให้เป็นสิ นน้ำใจ

26. บนถนนไม่นิยมยิ้มให้กับคนแป ลกหน้า หากคุณยิ้มให้กับชาวรัสเซีย  เค้าจะเข้าใจว่าในตัวเค้ามี สิ่งผิดปกติ เช่น เสื้อผ้าสกปรก หรือขาด

27. ชาวรัสเซียมีสองหน้า หน้าหนึ่งคือหน้าสำหรับอยู่ ที่บ้าน และอีกหน้าคือ หน้าที่ใช้เวลาเดินออกไปไหน นอกบ้าน

28. ชาวรัสเซียเรียกชาวรักร่วมเ พศว่า ชาวสีฟ้า 

29. หากคุณเดินไปตามถนนพยายามทำ ตัวให้เป็นคนรัสเซียด้วยการ พกถุง

30. หากเดินทางบนรถไฟ พยายามเก็บเงิน พาสปอร์ต หรือโทรศัพท์ไว้ดีๆ มีกุญแจ เข็มขัด หรือเนคไทก็เอาไปรัดพวกมันไ ว้ให้แน่น
31. หากดื่มชาหรือกาแฟร้อนในอุณ หภูมิติดลบ 30-40 ฟันของคุณจะร้าวหรือไม่ก็มี สีดำ สังเกตได้จากชาวยาคูเทีย

32. น้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นอะไรที ่น่ากลัวมากสำหรับชาวต่างชา ติ บางคนยอมซื้อน้ำขวดเพื่อใช้

33. ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งประหลา ดใจว่าเครื่องดื่มที่ชาวรัส เซียนิยมดื่มนั้นจริงๆ แล้วไม่ใช่วอดก้า แต่เป็นเบียร์

34. ที่รัสเซียแยกยามออกจากนักธ ุรกิจได้ยากมาก เพราะแต่งตัวดีทั้งคู่

35. ชาวรัสเซียไม่เข้าใจว่าเหตุ ใดชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปอยากได้กรี นการ์ดในรัสเซีย ชาวรัสเซียคิดว่าจริงๆ แล้วควรจะหาทางออกไปจากประเ ทศนี้ถึงจะถูก

36. หากคุณไปพบทัณตแพทย์ที่รัสเ ซีย เค้าจะถามคุณทันทีว่า “ซี่ไหนปวด” และถ้าคุณบอกว่าคุณมาตรวจฟั นเป็นประจำทุกครึ่งปีจะถือเ ป็นเรื่องที่อึ้งมากสำหรับห มอที่นั่น

37. แม้ว่ารถไฟใต้ดินจะมีความสะ ดวกสบายขนาดไหน แต่กระนั้นก็มีผู้คนจำนวนหน ึ่งที่ยอมนั่งรถติดๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อบอ กว่าตนเองมีระดับที่ไม่คู่ค วรกับรถไฟใต้ดิน

38. ร้านอาหารที่ถือเป็นร้านที่ ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์คือ บรรดาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แมคโดนัลด์ หรือ เคเอฟซี

39. ชาวรัสเซียนิยมแขวนพรมไว้ที่กำแพง


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้