ชื่อกลางของชาวรัสเซีย..... และความเป็นมาในอดีต

Last updated: 6 ก.พ. 2562  |  1610 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชื่อกลางของชาวรัสเซีย..... และความเป็นมาในอดีต

ชื่อกลางของชาวรัสเซีย..... และความเป็นมาในอดีต

ชื่อกลางของชาวรัสเซียนั้นม ีใช้มาตั้งแต่อดีต ชื่อกลางถูกเขียนกำกับไว้ทั นทีหลังจากการเกิดของเด็กโด ยเขียนไว้ในสูติบัตรพร้อมกั บชื่อจริง และนามสกุล ชาวรัสเซียถือว่าการเรียกใค รสักคนด้วยการใช้ชื่อกลางนั ้น เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อ บุคคลคนนั้น ในสมัยก่อนหากใครต้องการเรี ยกคู่สนทนาด้วยความเคารพ นิยมถามคู่สนทนาโดยใช้ประโย คว่า «Как Вас звать-величать?» หรือแปลว่า “เรียกคุณแบบให้เกียรติต้อง เรียกว่าอย่างไร” ซึ่งคำว่า ให้เกียรติ หรือยกย่อง ในที่นี้หมายถึง "ชื่อกลาง" นั่นเอง 

ชื่อกลางของชาวรัสเซียมีใช้ มาตั้งแต่บรรพบุรุษ นักประวัติศาสตร์พบว่าในปี ค.ศ. 945 จากบันทึกรายชื่อคณะทูตชาวร ัสเซียนั้น ในบันทึกพบไม่ว่าเพียงแค่ชื ่อเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้ แต่ยังมีชื่อกลางอีกด้วย แต่ในสมัยนั้นการเขียนชื่อก ลางมีลักษณะที่แตกต่างไปจาก ในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้นชื่อกลางถูกเ ขียนไว้ในรูปแบบเช่น “Василий сын Петра” – วาซิลี ลูกชายของปีเตอร์ “Глеб сын Владимира” เกลียบ ลูกชายของวลาดิมีร์ เป็นต้น

ชื่อของบรรดาราชวงศ์ในรัสเซ ียในอดีตนั้นไม่เพียงแต่มีก ารยกย่องด้วยการใช้ชื่อกลาง เท่านั้น แต่ยังมีการใส่ชื่อของปู ทวด และ เทียด อีกด้วย โดยในอดีตเชื่อว่าใครก็ตามท ี่สืบเชื้อสายหรือมีเชื่อสา ยที่เก่าแก่จะเป็นที่ยกย่อง เชิดชูในสายตาของคนรอบข้าง และนอกจากนี้ยังทำให้เจ้าขอ งชื่อเองมีความภาคภูมิใจที่ ตนเองมีต้นตระกูลที่สืบทอดม ายาวนานอีกด้วย เช่น เจ้าชายวลาดิมีร์ ซึ่งเป็นชาวเคียฟ มีชื่อเรียกแบบเต็มๆ ว่า “เจ้าชายวลาดิมีร์ ลูกชายของสวยาโตสลาวา หลายชายของฝเซียวาลาดา เหลนของอาเลค ลื่อของสวยาโตสลาวา ลืบของยารอสลาฟ ลืดของวลาดิมีร์มหาราช” (князь Владимир сын Святослава, внук Всеволода, правнук Олега, праправнук Святослава, прапраправнук Ярослава, пращур великого Владимира)

แต่ถึงกระนั้น ในการพูดโดยทั่วไปแล้วการเร ียกชื่อกลางของคนในยุคนั้นม ีลักษณะการเรียกที่คล้ายกัน กับการเรียกชื่อกลางในปัจจุ บัน เช่น วลาดิมีร์ สวิตาสลาวิช 

ในอดีตสำหรับการเรียกคนรู้จ ักที่มีความสนิทสนมกันมากเป ็นพิเศษ และเพื่อเป็นการให้ความเคาร พกับคนๆ นั้นในเวลาเดียวกัน นิยมเรียกคนคนนั้นด้วยชื่อก ลาง โดยในปัจจุบันก็ยังคงมีการเ รียกชื่อเช่นนี้แทนการใช้ชื ่อจริงอยู่ เช่น ปิโตรวิช อันเดรอิช เกลบึช และอื่นๆ อีก

โดยทั่วไปแล้วชื่อกลางนั้นเ ป็นชื่อที่ได้มาจากชื่อของบ ิดา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประเพ ณีและวิถีชีวิตของคนในอดีตท ี่ถือว่าพ่อคือผู้ที่ทำหน้า ที่หาเลี้ยงครอบครัวและเป็น หัวหน้าครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามก็มีกรณีที่ มีการนำเอาชื่อของมารดามาใช ้เป็นชื่อกลางเช่นกัน เช่น “Павел Настасьич” ปาเวล นาสตาสิช “Иван Ефросиньевич” อีวาน เฟโรซินเยวิช และก็มีไม่น้อยที่บรรดาชื่อ กลางที่ได้จากชื่อแม่เหล่าน ี้ต่อมากลายมาเป็นนามสกุล

ปัจจุบันชื่อกลางทั้งหมดเป็ นชื่อที่ได้มาจากชื่อของบิด า โดยในปัจจุบันนิยมเรียกผู้ท ี่สูงวัยเพื่อแสดงความเคารพ ด้วยชื่อกลาง ส่วนเด็กๆ และคนหนุ่มสาวทั่วไปนิยมเรี ยกด้วยชื่อปกติ

ที่มา http:// www.samoeinteresnoe.com/ histori/ochestva.htm

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้