ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศ เติร์กเมนิสถาน

Last updated: 6 ก.พ. 2562  |  1210 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศ เติร์กเมนิสถาน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศ เติร์กเมนิสถาน

1. จากสถิติเติร์กเมนิสถานมีปร ิมาณแห่งกาซสำรองเป็นอันดับ สองของประเทศในเครือรัฐเอกร าช CIS รองจากรัสเซีย และอันดับ 4 จากแหล่งปริมาณกาซสำรองในปร ะเทศทั่วโลก โดยรองจาก รัสเซีย อีหร่าน และการ์ตาร์

2. เติร์กเมนิสถานมีพื้นที่ใหญ ่เป็นอันดับ 4 ในบรรดาประเทศเครือรัฐเอกรา ช CIS

3. หอคอยมัสยิด Kutlug – Timur เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเ ชียกลาง โดยมีความสูงถึง 67 เมตร

4. มัสยิด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางม ีชื่อว่า Turkmenbashi Ruhy Mosque ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั ้งสิ้น 100 ล้านดอลลาร์ โดยสร้างขึ้นในปี 2004 ในเมือง Gypjak

5. ในปี 1971 จากการขุดเจาะกาซธรรมชาติได ้เกิดความผิดพลาดขึ้น เป็นเหตุให้เกิดดินถล่มและเ กิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส ้นผ่านศูนย์กลางถึง 60 เมตร และลึกถึง 20 เมตร ภายในหลุมเต็มไปด้วยกาซ ด้วยเหตุที่นักธรณีวิทยาเกร งว่ากาซที่รั่วไหลจากพื้นดิ นอาจเป็นอันตรายต่อคนและสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ จึงได้ตัดสินใจเผาหลุมนั้น จวบจนปัจจุบันไฟในหลุมก็ยัง ไม่ดับ สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จั กกันในนาม ประตูสู่นรก 

6. หลายคนคงรู้ว่าน้ำทะเลที่เค ็มที่สุดคือน้ำทะเลจากทะเลส าบแคสเปียน ที่ตั้งอยู่ในอ่าว Kara-Bogaz-Gol ในเติร์กเมนิสถาน แต่เพียงไม่กี่คนที่รู้ว่า ความเค็มของน้ำที่อ่าวแห่งน ี้มีลักษณะความเค็มที่ต่างไ ปจากทะเลสาปแคสเปียน น้ำในอ่าวที่มีส่วนประกอบขอ งเกลือในปริมาณสูงนี้ทำให้น ้ำแห่งนี้ไม่กลายเป็นนำแข็ง แม้ว่าจะอยู่ในอุณหภูมิ - 10

7. บนพื้นที่ราบสูงใกล้หมู่บ้า น Hodge-pil มีการขุดค้นพบซากไดโนเสาร์แ ละรอยเท้าสิ่งมีชีวิตในยุค 150ล้านปีก่อน ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชา ติที่มีชื่อว่า Jurassic Park ที่ภายในมีการค้นพบรอยเท้าก ว่า 2500 แห่ง ภายในอุทยานแห่งนี้มีถนนที่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง เข้าไปภายในได้

8. ในเมืองอาชฮาบาด เป็นที่ตั้งมิวเซียมพรมซึ่ง เป็นแห่งเดียวของโลก ในมิวเซียมมีการจัดแสดงพรมข นาดใหญ่ที่ผลิตขึ้นระหว่าง 1941 – 1942 โดยมีขนาดถึง 193.5 ตารางเมตร

9. ในปี 1996 ช่างทอพรมชาวเติร์กได้ทอพรม ขนาดใหญ่เป็นครั้งที่สอง โดยมีขนาด 266 ตารางเมตร มีน้ำหนัก 550 กิโลกรัม จัดแสดงอยู่ที่มิวเซียมแห่ง ชาติเติร์กเมนิสถาน

10. ในปี 1998 มีการทอพรมขนาดใหญ่เป็นครั้ งที่สาม โดยครั้งนี้พรมมีขนาดถึง 294 ตารางเมตร และมีน้ำหนักถึง 1105 กิโลกรัม ปัจจุบันพรมนี้ประดับอยู่ใน พระราชวัง Rukhiyet และในปี 2001 ได้มีการทอพรมที่มีขนาดใหญ่ ถึง 301 ตารางเมตร เป็นพรมที่ถูกบันทึกในกินเน สบุคว่าเป็นพรมทอมือที่ใหญ่ ที่สุดในโลก พรมจากเติร์กเมนิสถานเป็นพร มที่ถือว่ามีคุณภาพแห่งหนึ่ งของโลก ชนะการแข่งขันในงานนิทรรศกา รต่างๆ มากมาย

11. สิ่งที่ชาวเติร์กมินิสถานได ้รับการสนับสนุนฟรีจากรัฐ คือ ไฟฟ้า กาซ น้ำ โทรศัพท์บ้าน น้ำมัน 120 ลิตรต่อเดือน สนับสนุนเงินค่าบ้าน 50% (สำหรับข้าราชการ), เกลือ ค่ายสำหรับเยาวชน

12. ม้าสัญชาติเติร์กเมนิสถานที ่มีชื่อว่า Akhal-Teke จัดเป็นม้าพื้นเมืองที่มีคว ามว่องไวมาก ม้านี้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลัก ษณ์ของประเทศเติร์กเมนิสถาน  โดยม้าพันธุ์นี้สามารถวิ่งไ ด้เร็วถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความสง่างาม ฉลาด ว่องไว 

13. ชาวเติร์กเมนิสถานถือเป็นชน ชาติหนึ่งเดียวของเอเชียกลา งที่ไม่ทานเนื้อม้า เพราะพวกเขาถือว่ามันเป็นสั ตว์มงคล

14. อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมด าและนิติบุคคลของเติร์กเมนิ สถานใช้อัตราเดียวกันทั่วปร ะเทศ - 2 เปอร์เซ็นต์

ที่มา http://muzey-factov.ru/ tag/turkmenistan

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้